Kurs i Photoshop

Grunnleggende kunnskap

Denne oversikten ble laget for noen år siden, og siden den gang har Photoshop blitt utviklet videre med nye og kraftigere verktøy, blant annet flere som benytter bedre algoritmer og AI.

Det grunnleggende er likevel beholdt, og kunnskapen om disse funksjonene er nyttige også når automatikken får større spillerom.

Dette lærer du:

 • Hva de viktigste verktøyene i Photoshop kan benyttes til.
 • Hvordan penslene kan brukes til å justere slik at overgangene blir jevne.
 • Å benytte lag for å få bedre kontroll, og arbeide «ikke destruktivt».
 • Effektive metoder for å ta vekk støyende elementer fra bildet.
 • Gjøre bakgrunnen uskarp slik at hovedmotivet kommer bedre frem.
 • Justere farger, kontrast og skarphet på en måte som gjør at alle endringer enkelt kan endres i ettertid.
 • Hvordan smartobjekt kan benyttes for å gjøre «destruktive» filtre «ikke destruktive», og redigerbare i ettertid.
 • Hvordan flere eksponeringer av samme motiv kan settes sammen for å gjøre et bilde mer virkelighetstro, uten å benytte HDR-funksjonen.

Et eksempel på en før/etter situasjon, der ønsket uttrykk (miniatyr-følelse) er skapt ved å gjøre bakgrunnen uskarp i Photoshop.

Bakgrunn

Alle fotografier har behov for etterbehandling etter at bildet er tatt. Dersom du har stilt kameraet til å levere bildet i jpeg, vil denne etterbehandlingen skje i kameraet. For de aller fleste vil denne etterbehandlingen skje automatisk og utenfor egen preferanse. Om du velger å fotografere i råformat, som i de aller fleste tilfellene er å anbefale, må etterbehandlingen gjøres i etterkant.

Etterbehandling av råfiler gjøres i en rå-konverter. Mange velger å benytte Adobe sin konverter, som også er den som benyttes i «Develop-modulen» i Lightroom.

Noen bilder fortjener litt ekstra behandling for å gjengi opplevelsen fra da bildet ble tatt eller gi det uttrykket du ønsker. Dette kurset tar for seg hvordan denne «magien» kan skapes ved hjelp av Photoshop.

Kurset passer for deg som ønsker å få justert bildene dine slik at de fremstår slik de fortjener. Innholdet danner også grunnlaget for avansert kurs.

 • Del 1 – Teori

  • Arbeidsflyt og grunnjusteringer
  • Verktøyene i Photoshop
  • Pensler
 • Del 2 - Teori og praktisk oppgave

  • Lag og lagmasker
  • Blendingsmodus
  • Klone ved hjelp av lag
  • Praktisk oppgave
 • Del 3 - Teori og praktisk oppgave

  • Justeringslag
  • Smart objekt
  • Sette sammen to eller flere eksponeringer
  • Praktisk oppgave
 • Del 4 – Praksis m/veiledning

  • Justere et bilde med teknikkene som er gjennomgått.
  • Valgfritt: Eget bilde eller fra utdelt materiale.

Innhold og praktisk informasjon

Forkunnskaper/krav:

Egen bærbar PC med Lightroom og Photoshop installert.

Agenda

Arbeidsflyt og grunnjusteringer

 • Import til Lightroom og grunnjusteringer (Fargetemp, eksponering, støy og generelle justeringer)
 • Direkte åpning av bildet fra Lightroom til Photoshop og lagring tilbake (Arbeidsflyt)

Photoshop

 • Gjennomgang av de viktigste verktøyene
 • Pensler – de ulike typene og hvordan man kan benytte «styrke» uten tegnebrett
 • En liten gjennomgang av tegnebrett og fordelen som oppnås med trykksensitivt penselstrøk
 • Lag og lagmasker
 • Blendingsmodus – en enkel innføring
 • Benytte lag for kloning (ikke destruktiv redigering)
 • Justeringslag – hvordan benytte disse for ikke destruktiv redigering
 • Smart Objekt – Hva dette er, og fordelene
 • Sette sammen to eksponeringer av samme motiv for å få med detaljer fra både skyggepartier og høylys. («Manuell HDR»)

Interesse:

 • Har du spørsmål eller er interessert i kurs? Send gjerne en henvendelse til: tip@selmer.as

Anbefalt maks antall deltakere: 12

Nyttige oversikter:

Nedenfor finnes dokumentasjon som blir benyttet under kurset, og som kan være nyttig som oppslagsverk.

NB Det er en stund siden oversiktene nedenfor ble oppdatert, og nye funksjoner og endringer er foreløpig ikke er tatt med i beskrivelsene.