Oppløsning (DPI / PPI)

Dots per Inch (DPI) og Pixels per Inch (PPI) benyttes ofte om hverandre. Forskjellen består i realiteten i at DPI benyttes i forhold til trykte medier (Printere, trykk (avis/bok/magasin) mens PPI beskriver størrelsesforholdet i det digitale bildet.

Inch (tommer) benyttes ofte som grunnlag for oppløsning, selv om vi benytter det metriske system når vi oppgir de fysiske målene på bildet (eller designet i grafisk bransje). Av den grunn velger noen å benytte PPCM (Pixels per cm) i stedet for PPI, for å spare en ekstra omregning. Dette skaper da i stedet en ekstra beregning for de som skal vurdere om oppløsningen er god nok til ønsket produksjon, og som er vant til å forholde seg til bransjestandarden i tommer.

NB!

For bilder som skal vises på skjerm (projektor, TV, dataskjerm, mobil, osv.) har ikke filens DPI eller PPI noen relevans.

DPI – Dots Per Inch

 • Angir tettheten til punktene i bildet som trykkes fordelt per tomme (2,54 cm).
 • Dersom et bilde trykkes med 180 dpi, betyr det at dersom bildet skal være 5 cm bredt, må det ha ca 360 piksler i bredden. (Nøyaktig 354)
 • Dersom bildet ikke har 354 piksler i bredden, må programmet som klargjør trykkefilen endre bildet (legge til piksler, eller fjerne piksler)

PPI – Pixels Per Inch

 • Angir hvilken størrelse bildet er ment å trykkes i.
 • PPI har ingen betydning dersom bildet kun skal benyttes digitalt (vises på skjerm)
 • Piksler er firkantede, men trykk utføres oftest med runde punkter
  • Likevel tar vi som utgangspunkt at et bildes ppi tilsvarer den dpi vi ønsker å gjengi bildet med i trykk

Beregne nødvendig oppløsning

For å finne ut om et digitalt fotografi har god nok kvalitet til å kunne printes i en ønsket størrelse, vil kravet til oppløsning sammen med tilgjengelig informasjon i bildet (antall piksler i bredde og høyde) være avgjørende. Kravet til oppløsning avhenger av produksjonsløsning og hvilken avstand det ferdige bildet skal betraktes fra.

Eksempelvis regner vi fotokvalitet til 300 dpi. Dråpestørrelsen til de fleste blekkskrivere gjør at sammenflyten av punktene ved denne oppløsningen gjør at det menneskelige øyet oppfatter at dette gir tilnærmet perfekt resultat selv ved meget kort betrakningsavstand. Dersom et bilde skal henge høyt på en vegg, og man må betrakte det fra flere  meters avstand, vil lavere oppløsning oppleves som like god som det 300 dpi gjør på nært hold.

Noen ganger ønsker vi en stor utgave av bildet, og samtidig høy oppløsning. Ofte vil da selv moderne kameraer komme til kort, og vi må tilføre flere  punkter i bildet (interpolasjon).

Nedenfor finnes en forklaring til (og formler for) hvordan oppløsning og produksjonsstørrelse henger sammen.

Konstant: 1 tomme tilsvarer 2,54 cm.

Eksempel 1:

Et 5 cm bredt avisbilde som skal trykkes i 180 dpi

Først regner vi om bildets bredde i tommer:
5 cm : 2,54 = 1,9685 tommer

Gitt oppløsning på 180 punkter per tomme, får vi nødvendig antall piksler:
1,9685 x 180 = ca. 354 piksler

Bildet skal ha 354 piksler i bredden for å kunne trykkes uten at bildet må endres.


Formel:

Formel for nødvendige piksler for å oppnå god kvalitet på utskrift.

Formel for nødvendige piksler for å oppnå god kvalitet på utskrift. Oppløsningen som kreves skal multipliseres med ønsket lengde.

Eksempel 2:

Det er ønskelig å skrive ut et bilde i 50 cm lengde med en oppløsning på 300 dpi

50 x 300 / 2,54 = 5905,5118…

Siden vi ikke kan produsere deler av en piksel, blir svaret 5906 piksler i lengden.

Høyden av bildene beregnes på samme måte. Deretter kan bildet bearbeides med ønskede teknikker for å få ønsket resultat med tanke på kvalitet og innhold i forhold til ønsket størrelse.

Konstant: 1 tomme tilsvarer 2,54 cm.

Eksempel 1:

Vi har et bilde som er 1024 piksler i lengste side. Dette ønsker vi å trykke i fotokvalitet på 300 dpi, uten å interpolere bildet.

Først beregner vi antall tommer bildet maksimalt kan bli:

1024 : 300 = 3,413333 tommer

Som da tilsvarer: 3,4133333 x 2,54 = 8,6699

Et bilde med typisk lengde som benyttes i fotokonkurranser i Harstad fotoklubb blir 8,67 cm bredt dersom det trykkes/printes i fotokvalitet.


Formel:

Formel for å finne maksimal størrelse på et bilde i centimeter for å oppnå ønsket kvalitet på utskrift.

Formel for å finne maksimal størrelse på et bilde i centimeter for å oppnå ønsket kvalitet på utskrift.


Eksempel 2:

Et panoramabilde har en dimensjon på 22532 piksler i bredden og 4958 piksler i høyden. Produksjonsteknikken kombinert med betrakningsavstanden gjør at det må trykkes i minst 200 dpi. For å finne størrelsen på bildet, benyttes formelen over.

Lengde: 22532/200*2,54 = 286,16 (Tilsvarer omtrent 2,9 meter.)

Høyde: 4958/200*2,54 = 62,97 (Tilsvarer omtrent 63 cm.)

Mål for bildene i utstillingen

Alle bilder som har vunnet månedens bilde i Harstad Fotoklubb stilles ut ved inngangspartiet i Grottebadet i størrelse 100 x 70 cm. Rammene har liggende format.

 • Platens totale bredde (B_ramme) = 1000 mm
 • Platens totale høyde (H_ramme) = 700 mm
 • Rammebredde = 25 mm (55 mm i nedkant hvor tekst plasseres)
 • Bildeflatens maksimale bredde (B_bilde) = 950 mm
 • Bildeflatens maksimale høyde (H_bilde) = 620 mm

Målsatt bilde

Bildene blir satt inn i sitt opprinnelige format, og sentrert. Dette betyr at de fleste bilder vil settes inn med en høyde på 62 cm, og bredden følger naturlig. (Unntatt panoramabilder, der bredden blir bestemmende faktor) Resten av billedflaten fylles med rammefargen. Dette gjør at rammens bredde vil variere etter bildets form, og vil minimum være 2,5 cm (for bilder som fyller hele billedflaten)

Vinneren av månedens bilde må enten sende inn bildet etter nøyaktige mål, eller i høyest mulig oppløsning om teknisk kunnskap om tilpasning av størrelse ikke strekker til. Etter dette kurset vil forhåpentligvis flere være i stand til å levere optimalt tilpassede bilder.

For å finne nøyaktig antall piksler for bredden og høyden, benyttes formlene fra punktet ovenfor, og resultatet blir:

 • Maks bredde = 7 481 piksler (95 cm gitt 200 dpi)
 • Maks høyde = 4 882 piksler (62 cm gitt 200 dpi)

I tillegg er det verdt å merke seg:

 • Anbefalt fargerom: sRGB
 • Det anbefales å øke litt ekstra i både fargemetning (saturation), kontrast og oppskarping siden skumplater har en «røffere» overflate enn fotopapir.