Oppløsning (DPI / PPI)

Dots per Inch (DPI) og Pixels per Inch (PPI) benyttes ofte om hverandre. Forskjellen består i realiteten i at DPI benyttes i forhold til trykte medier (Printere, trykk (avis/bok/magasin) mens PPI beskriver størrelsesforholdet i det digitale bildet.

Inch (tommer) benyttes ofte som grunnlag for oppløsning, selv om vi benytter det metriske system når vi oppgir de fysiske målene på bildet (eller designet i grafisk bransje). Av den grunn velger noen å benytte PPCM (Pixels per cm) i stedet for PPI, for å spare en ekstra omregning. Dette skaper da i stedet en ekstra beregning for de som skal vurdere om oppløsningen er god nok til ønsket produksjon, og som er vant til å forholde seg til bransjestandarden i tommer.

NB!

For bilder som skal vises på skjerm (projektor, TV, dataskjerm, mobil, osv.) har ikke filens DPI eller PPI noen relevans.

DPI – Dots Per Inch

  • Angir tettheten til punktene i bildet som trykkes fordelt per tomme (2,54 cm).
  • Dersom et bilde trykkes med 180 dpi, betyr det at dersom bildet skal være 5 cm bredt, må det ha ca 360 piksler i bredden. (Nøyaktig 354)
  • Dersom bildet ikke har 354 piksler i bredden, må programmet som klargjør trykkefilen endre bildet (legge til piksler, eller fjerne piksler)

PPI – Pixels Per Inch

  • Angir hvilken størrelse bildet er ment å trykkes i.
  • PPI har ingen betydning dersom bildet kun skal benyttes digitalt (vises på skjerm)
  • Piksler er firkantede, men trykk utføres oftest med runde punkter
    • Likevel tar vi som utgangspunkt at et bildes ppi tilsvarer den dpi vi ønsker å gjengi bildet med i trykk