Kurs – Visuelle virkemilder

Grunnleggende kunnskap

Ofte er det vanskelig å sette ord på hvorfor et bilde engasjerer.

Visuelle virkemidler består av prinsipper for både innhold og komposisjon. Disse kan brytes ned i konkrete temaer der noen er enkle å forholde seg til, mens andre er så omfattende at de fleste aldri vil kunne kalle seg utlært.

Kurset passer for deg som ønsker å forstå hva som gjør at noen bilder blir mer interessante enn andre.

Forkunnskaper/krav:

Interesse for prinsippene (reglene) som råder for innhold i og komposisjon av bilder.

Tid:

Etter avtale og innhold.

Økonomiske vilkår:

  • Pris på forespørsel.
  • Det tilkommer ikke mva til kursavgiften.

Påmelding:

En presentasjon av hovedprinsippene for visuelle virkemidler: