Klargjøre et bilde for print eller trykk

Nedenfor finnes en del skjermbilder fra Photoshop og Lightroom fra menyvalg som benyttes for å tilpasse et digitalt bilde. I hovedsak med tanke på å levere fra seg et digitalt bilde til produksjon, eller sende det inn til en fotokonkurranse. En forklaring til begrepene finnes på disse sidene:

Tips!

Sørg for å bruke en kalibrert skjerm under redigering der kontrast og farger endres eller påvirkes. Det er også viktig at skjermen er i stand til å vise fargerommet til bildet som redigeres.

Skjermbilder

Bla gjennom bildene nedenfor («sveip» om du bruker mobil) for se hvordan de ulike skjermbildene for størrelse og profiler ser ut i Photoshop (PS) og Lightroom (LR).

 • Endre størrelse

  Dette er panelet der størrelsen endres i PS

 • Canvas / Arbeidsområde

  Dette er panelet for å utvide arbeidsområdet (Canvas) i PS

 • Endre fargerom

  Her er et utdrag av panelet der fargerommet endres i PS

 • Fargeprofil

  Fargeprofil, samt dybde kan endres direkte i PS

 • Eksporter, og tilpass alt på ett sted

  Under eksportfunksjonen i LR settes alle parametre samtidig.

Photoshop

 • Formlene for størrelse vs piksler bergenes automatisk i modellen til bildestørrelse i Photoshop.
 • Arbeidsområdet (Canvas) i Photoshop er et glimrende verktøy for å sette opp eksakt bildelstørrelse i enten piksler eller i cm.
  • Ved oppsett i cm. er det viktig å først ha satt korrekt ppi i arbeidsfilen.
 • Endring av fargerom eller skifte av fargemodell kan være nyttig dersom du selv ønsker bedre kontroll på sluttproduktet.
  • Dette er kun nyttig der du selv kjenner produksjonsplattformen for sluttproduktet, eller har fått oppgitt hvilke innstillinger som skal benyttes i produksjonen.
 • Menyen for fargeprofil benyttes også i kreative endringer. Eksemepelvis er det å benytte Lab en velkjent metode for å forsterke farger.

Lightroom eksport

 • Eksportmodulen er meget fleksibel, og det kan lages presets for ulike innstillinger som benyttes ofte.
 • Filtype, fargerom, oppløsning og størrelse stilles inn per eksport (eller preset) i et panel.
  • Det som bør forberedes før eksport er proporsjonene til bildet. (Forholdet mellom bredde og høyde)
  • Det kan også installeres profiler for andre fargerom.
 • «Resize» er stedet der ønsket størrelse settes. Eksporten sørger for at en evt. forstørrelse blir så bra som automatikken klarer.
  • «Don’t Enlarge» vil sørge for at filene kun kan forminskes, og hindrer eksporten å forstørre utover tilgjengelige piksler.