Verktøyene i Photoshop

En oversikt over de fleste av verktøyene i Photoshop, samt en oversikt over de som vil være nyttige for grunnkurset. I sistnevnte oversikt er alle hovedvalgene med, men forklaringen er fjernet for de som ikke  er relevante.

NB! Verktøyet som vises i paletten vil variere avhengig av hvilket undervalg som er aktivt. Paletten og valgene kan også redigeres for personlig preferanse.