Fotorelaterte filtyper

De mest utbredte filformatene som benyttes i forbindelse med digital billedbehandling og foto.

Klikk på navnet for mer informasjon om den enkelte filtypen.

Tagged Image File Format (TIFF eller TIF) er et filformat som brukes til fotografi og elektronisk lagrede dokumenter. TIFF formatet er et av formatene som er offentlig godkjent i Norge for langtidslagring av informasjon. Det kan lagres ukomprimert, og er dermed godt egnet for bilder som skal redigeres ytterligere.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/tif

Joint Photographic Experts Group (JPEG / JPG) er det mest utbredte filtypen for å vise frem eller produsere digitale bilder. Det er et format som komprimerer bildene slik at de tar mindre plass, og algoritmen benytter en metode som fjerner unødig informsajon fra bildefilen. Det gjør at redigeringsmulighetene i etterkant blir begrenset. Komprimeringsgraden under lagring bør derfor velges i forhold bildets idé om senere bruk. Alle digitale kameraer kan levere ferdige bilder i dette formatet.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/jpg

Portable Network Graphic (PNG) er en filtype som komprimerer bildene (som jpeg) men uten kvalitetstap. Det er en videreutvikling av GIF, med større fargerom, og mulighet for gradert gjennomskinnelighet. I dag er dette det mest brukte formatet for grafiske elementer til WEB. PNG-filer kan for øvrig ikke animeres, slik GIF kan.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/png

Adobe Photoshop Document (PSD) er en properitært filtype benyttet i Adobe Photoshop. Filtypen lagres uten komprimering, og kan dermed åpnes gjentatte ganger for å endre innholdet, uten kvalitetstap.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/psd

Photoshop Large Document (PSB) er formatet som Photoshop benytter dersom bildestørrelsen overstiger 30.000 piksler i lengde og/eller bredde. Photoshop lagrer også filer større enn 2GB i dette formatet. (Typisk fil med mange lag der lagene inneholder mye informasjon)

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/psb

Graphical Interchange Format (GIF) er en filtype som var vanlig å benytte på WEB tidligere. I dag har PNG stort sett overtatt denne oppgaven, da GIF er meget begrenset i bla fargenyanser. Siden PNG ikke kan animeres, benyttes GIF fortsatt på WEB-sider der dette er aktuelt.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/gif

Raw Image Data (RAW) er et av råformatene som kameraprodusenter benytter, typisk for Panasonic, Leica og Casio. RAW benyttes også som fellesbetegnelsen for råfiler fra andre produsenter med proprietære løsninger. Eksempelvis Canon med sitt CRW-format og Nikon med NEF eller NRW. Råformatet er de fleste fotografers foretrukne filtype, da denne inneholder all tilgjengelig data fra bildebrikken. Sony sine løsninger (ARW, SR2 og SRF) er kjent for å benytte en teknologi som komprimerer innholdet for å få mindre filstørrelse. Ekspertene strides om hvor mye relevant data som går tapt i denne løsningen. Øvrige produsenter leverer råfilene ukomprimert, og Sony har også utviklet en løsning for ukomprimert format.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/raw

Digital Negative Image (DNG) er et råformat utviklet av Adobe. Hensikten med dette formatet er å tilby en universell, felles løsning for råformatet som er uavhengig av kameraprodusent. Det er foreløpig få produsenter som har valgt å tilby denne løsningen direkte fra kameraene, men råkonverteren til Adobe (som bla benyttes i Photoshop, Lightroom og Bridge) tilbyr en konvertering fra kameraprodusentenes løsning.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/dng

Tabellen nedenfor viser hvordan filtypene håndteres i Adobe Fotoplan

Oversikt over hvordan de ulike filtypene håndteres i Adobes fotoprogram
FiltypePSLRBR
tif
Ja
JaJa
jpgJaJaJa
png
JaJaJa
psdJaJaJa
psbJaJa*Ja
gifJaJaJa
rawJa (via råkonverter)JaJa
dngJa (via råkonverter)JaJa
Forklaring til oversikten

PS = JA – Kan åpnes og redigeres i Photoshop
LR = JA – Kan arkiveres og vises i Lightroom (* – PSB fra våren 2020 – men ikke fullintegrert i økosystemet)
BR = JA – Kan forhåndsvises i Bridge selv om program for å åpne filen ikke er installert