Fotorelaterte filtyper

De mest utbredte filformatene som benyttes i forbindelse med digital billedbehandling og foto.

Klikk på navnet for mer informasjon om den enkelte filtypen.

Tagged Image File Format (TIFF eller TIF) er et filformat som brukes til fotografi og elektronisk lagrede dokumenter. TIFF formatet er et av formatene som er offentlig godkjent i Norge for langtidslagring av informasjon. Det kan lagres ukomprimert, og er dermed godt egnet for bilder som skal redigeres ytterligere.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/tif

Joint Photographic Experts Group (JPEG / JPG) er det mest utbredte filtypen for å vise frem eller produsere digitale bilder. Det er et format som komprimerer bildene slik at de tar mindre plass, og algoritmen benytter en metode som fjerner unødig informsajon fra bildefilen. Det gjør at redigeringsmulighetene i etterkant blir begrenset. Komprimeringsgraden under lagring bør derfor velges i forhold bildets idé om senere bruk. Alle digitale kameraer kan levere ferdige bilder i dette formatet.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/jpg

Portable Network Graphic (PNG) er en filtype som komprimerer bildene (som jpeg) men uten kvalitetstap. Det er en videreutvikling av GIF, med større fargerom, og mulighet for gradert gjennomskinnelighet. I dag er dette det mest brukte formatet for grafiske elementer til WEB. PNG-filer kan for øvrig ikke animeres, slik GIF kan.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/png

High Efficiency Image Format (heic eller heif) benyttes i hovedsak for å lagre bilder i iOS-enheter. Formatet gir en vesentlig bedre kvalitet enn jpg samtidig som filstørrelsene blir mindre. Siden formatet er lite benyttet utenfor iOS-plattformen, vil bilder som eksporteres ut fra eksempelvis en iPhone automatisk konverteres til jpg.

I Lightroom vil heic-filer gjøre valget: «Depth Range» tilgjengelig. Valget finnes blant «Range-maskene» i lokale justeringer (masker). Med dette valget åpnes det for ulike justeringer for ulike dybder i bildet.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/heic

Adobe Photoshop Document (PSD) er en properitært filtype benyttet i Adobe Photoshop. Filtypen lagres uten komprimering, og kan dermed åpnes gjentatte ganger for å endre innholdet, uten kvalitetstap.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/psd

Photoshop Large Document (PSB) er formatet som Photoshop benytter dersom bildestørrelsen overstiger 30.000 piksler i lengde og/eller bredde. Photoshop lagrer også filer større enn 2GB i dette formatet. (Typisk fil med mange lag der lagene inneholder mye informasjon)

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/psb

Graphical Interchange Format (GIF) er en filtype som var vanlig å benytte på WEB tidligere. I dag har PNG stort sett overtatt denne oppgaven, da GIF er meget begrenset i bla fargenyanser. Siden PNG ikke kan animeres, benyttes GIF fortsatt på WEB-sider der dette er aktuelt.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/gif

Raw Image Data (RAW) er et av råformatene som kameraprodusenter benytter, typisk for Panasonic, Leica og Casio. RAW benyttes også som fellesbetegnelsen for råfiler fra andre produsenter med proprietære løsninger. Eksempelvis Canon med sitt CRW-format og Nikon med NEF eller NRW. Råformatet er de fleste fotografers foretrukne filtype, da denne inneholder all tilgjengelig data fra bildebrikken. Sony sine løsninger (ARW, SR2 og SRF) er kjent for å benytte en teknologi som komprimerer innholdet for å få mindre filstørrelse. Ekspertene strides om hvor mye relevant data som går tapt i denne løsningen. Øvrige produsenter leverer råfilene ukomprimert, og Sony har også utviklet en løsning for ukomprimert format.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/raw

Digital Negative Image (DNG) er et råformat utviklet av Adobe. Hensikten med dette formatet er å tilby en universell, felles løsning for råformatet som er uavhengig av kameraprodusent. Det er foreløpig få produsenter som har valgt å tilby denne løsningen direkte fra kameraene, men råkonverteren til Adobe (som bla benyttes i Photoshop, Lightroom og Bridge) tilbyr en konvertering fra kameraprodusentenes løsning.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/dng

Tabellen nedenfor viser hvordan filtypene håndteres i Adobe Fotoplan

Oversikt over hvordan de ulike filtypene håndteres i Adobes fotoprogram
FiltypePSLRBR
tif
Ja
JaJa
jpgJaJaJa
png
JaJaJa
heicJa (via råkonverter)JaJa
psdJaJaJa
psbJaJa*Ja
gifJaJaJa
rawJa (via råkonverter)JaJa
dngJa (via råkonverter)JaJa
Forklaring til oversikten

PS = JA – Kan åpnes og redigeres i Photoshop
LR = JA – Kan arkiveres og vises i Lightroom (* – PSB fra våren 2020 – men ikke fullintegrert i økosystemet)
BR = JA – Kan forhåndsvises i Bridge selv om program for å åpne filen ikke er installert

Designrelaterte filtyper

De mest utbredte filformatene som benyttes i grafisk design. Dette er vektoriserte format, men de fleste formatene kan også inneholde rasteriserte elementer. Vektorformat betyr at informasjon er kodet i filen i form av koordinater. Designprogrammene som benytter filene beregner således endepunktene og form hver gang størrelsen endres, slik at illustrasjonen tegnes opp sylskarp hver gang. En vektorfil kan forstørres i en tilnærmet uendelig størrelse uten at kvaliteten forringes.

Når en vektorfil skal trykkes i en fysisk form (eksemepelvis på papir, et skilt eller noe annet) må også vektorfilen rasteres. Størrelsen må da angis i bredde, høyde og oppløsning (dpi), på samme måte som de rasteriserte filformatene.

Klikk på navnet for mer informasjon om den enkelte filtypen.

Scalable Vector Graphics (SVG) er et XML-basert filformat for markeringsspråk som beskriver todimensjonal vektorgrafikk. Det er en åpen standard utviklet og vedlikeholdt av World Wide Web Consortium.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/svg

Adobe Illustrator Artwork (AI) er et proprietært filformat. Det er det mest utbredte filformatet blant designere i grafisk bransje. Ofte vil en slik fil være arbeidsdokumentet, mens det ferdige resultatet som oftest vil konverteres til enten .eps eller .pdf, som er mer anvendelige på tvers av plattformer.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/ai

Encapsulated PostScript (EPS) er et standardisert filformat for å utveksle vektoriserte tegninger, typisk logoer, kart og andre bilder som det er ønskelig å kunne tilpasse størrelsen uten at kvaliteten forringes.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/eps

Portable Document Format (PDF) er filformatet Adobe utviklet for «Multiplattform». Innholdet kan være en miks av vektoriserte bilder, fonter og rasteriserte bilder. Dersom et slikt dokument åpnes for redigering i Photoshop, vil alle vektoriserte bilder konverteres til rasterformat.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/pdf

CorelDRAW Image (CDR) er en proprietær filtype for design- og fotoprogrammene fra Corel. Siden de fleste har valgt å benytte programpakkene fra Adobe, som også regnes som bransjestandard både inne design og foto, er det sjeldent at man har behov for å håndtere slike filer. Filtypene eps og pdf kan benyttes av de som ønsker å utveksle arbeidet mellom løsninger fra begge produsentene.

Mer info:

https://fileinfo.com/extension/cdr

Tabellen nedenfor viser hvordan filtypene håndteres i Adobe Fotoplan

Oversikt over hvordan de ulike filtypene håndteres i Adobes fotoprogram
FiltypePSLRBR
svg
Ja
NeiJa
aiJaNeiJa
eps
JaNeiJa
pdfJaNeiJa
cdrNeiNeiNei
Forklaring til oversikten

PS = JA – Kan åpnes og redigeres i Photoshop
LR = JA – Kan arkiveres og vises i Lightroom
BR = JA – Kan forhåndsvises i Bridge selv om program for å åpne filen ikke er installert

Alle filformatene som åpnes i Photoshop blir rasterisert under åpning.
Men om de «plasseres» (Place Linked/Embedd) kan vektorformat beholdes.