Blendingsmodus for lag

En oversikt over blendingsmodusene for lag, samt en oversikt over de som vil benyttes i grunnkurset.

I tillegg er «blend if» en nyttig funksjon. Denne funksjonen finnes i panelet til «Layer Style» som fremkommer ved å dobbeltklikke på et lag. (Ikke dobbeltklikk på navnet eller ikonet, men til høyre for navnet i lagpaletten). «Layer Style» finnes også i menyen under «Layer» – «Layer Style» – «Blending Options».

Link til en mer detaljert oversikt (på engelsk):

https://photoblogstop.com/photoshop/photoshop-blend-modes-explained