Rasterformat (bitmap)

En rasterisert filtype, eksempelvis et digitalt fotografi, er satt ammen av enkeltpiksler som definerer bildets totale bredde og høyde. Dersom et slikt bilde forstørres utover dette forholdet, vil det fremstå kornete og/eller uklart.

1
Rasterbilde av e sykkel
1

  • Løsning

    Bildet består av et fast antall punkter og kan ikke forstørres uten at kvaliteten blir dårligere

  • Skarphet

    Dersom bildet forstørres vil det fremtre mer uklart, og etter hvert kornete. Forstørres det mye, kan enkeltpikslene skjelnes fra hverandre som i et mosaikkbilde.

  • Fotografier

    I mange tilfeller vil kvaliteten oppleves som god selv ved forstørring, og nesten alltid ved forminskning