Rasterformat (bitmap)

En rasterisert filtype, eksempelvis et digitalt fotografi, er satt ammen av enkeltpiksler som definerer bildets totale bredde og høyde. Dersom et slikt bilde forstørres utover dette forholdet, vil det fremstå kornete og/eller uklart.

1
Rasterbilde av e sykkel
1

 • Løsning

  Bildet består av et fast antall punkter og kan ikke forstørres uten at kvaliteten blir dårligere

 • Skarphet

  Dersom bildet forstørres vil det fremtre mer uklart, og etter hvert kornete. Forstørres det mye, kan enkeltpikslene skjelnes fra hverandre som i et mosaikkbilde.

 • Fotografier

  I mange tilfeller vil kvaliteten oppleves som god selv ved forstørring, og nesten alltid ved forminskning

Vektorformat

En vektorfil inneholder en kode som beskriver koordinater og former. Den kan skaleres i ønsket størrelse, uten at kvaliteten forringes. Se eksempelet nedenfor.

1
Vektorsiert bilde av sykkel
1

Forstørrelse av vektorbilide

 • Løsning

  Maskinen beregner ut fra koordinater i det bildet tegnes på skjermen

 • Skarphet

  Alle elementer fremstår knivskarpt uansett hvordan bildet skaleres

 • Bruk

  Grafiske designere benytter vektorfiler i sitt arbeid. I fotoredigering kan vektorjobbing være nyttig til eksempelvis å merke områder som skal klippes ut, eller for å konstruere former som benyttes til å påvirke deler av bildet.