Nordlys (Aurora Borealis)

Nordlyset, også kjent som Aurora Borealis, er et naturlig lysfenomen som oppstår i polare områder. Det oppstår når ladede partikler fra solen kolliderer med atomer og molekyler i jordens atmosfære. Nordlyset er vanligvis grønt, men kan også fremstå som rødt, gult, blått og lilla.

Det kan fremstå i en rekke former, som buer, gardiner og spiralmønstre. Nordlyset sees vanligvis best i Arktis og Antarktis. Nord for polarsirkelen kan nordlyset oppleves nesten hver dag i vintersesongen så lenge det er skyfritt.

Solvind

Solen sender ut en konstant strøm av ladede partikler, kalt solvind, som sendes gjennom verdensrommet og treffer jordens magnetfelt. De ladede partiklene ledes deretter mot jordens poler, hvor de kolliderer med atomer og molekyler i atmosfæren. Denne kollisjonen får atomer og molekyler til å avgi lys, som vi ser som nordlyset.

Fargene

Fargen på nordlyset bestemmes av typen gass i jordens atmosfære og høyden hvor kollisjonen skjer. Grønt er den vanligste fargen, som skyldes at solvinden kolliderer med oksygenatomer i en høyde på mellom 120 – 180 km. Rødt og gult skyldes nitrogen eller oksygen ved høyder over 180 km. Kollisjon med nitrogen i høyder under 120 km. gir blått og lilla lys.

Når forholdene for Nordlys er best

Nordlyset er vanligvis mest aktivt under vintermånedene, når nettene er lengst og polare områder er mørke. Den beste tiden å se Nordlyset er under en periode med høy solaktivitet, kjent som en solmaksimum.

Lagre gjerne linken nedenfor som bokmerke slik at du enklere kan orientere deg om å finne det beste tidspunktet for å se fenomenet:

Link til værmelding og nordlysvarsel.

Nordlys, aurora borealis, over scenen på Liland brygge
Nordlys, aurora borealis, over Liland