© 2021 Trygve Selmer

Harstadmygg - artwork by selmer.as - a crative angle of the sculpture harstadmygg at Kunststien in Harstad

Dårlig rykte, men likevel satt pris på – kulturstien – Harstadmygga

Harstadmygga

Prisen inkluderer 5% kunstavgift.

Bredde [cm.]Høyde [cm.]OpplagPris
200135 3NOK 76 125,-

Plott montert på 2 mm. aluminiumsplate. Dersom det oppgis ved bestilling kan det legges på en beskyttelseslag med UV-bestandig laminat. Laminat leveres i matt, halvblank eller blank, og vil gjøre at det også kan monteres utendørs.

Verket kan også leveres i andre størrelser og utforming enn oppgitt. Det kan også gjøres avtale om digitalt bruk forutsatt at kjøpere av fysiske utgaver ikke motsetter seg bruken/formålet.