Justeringslag

En oversikt over justeringslagene, samt en oversikt over de som vil benyttes i grunnkurset.

Justeringslag er det opplagte valget for alle som ønsker å jobbe “ikke-destruktivt”. I tilfellene der ønsket operasjon må utføres med en funksjon som endrer direkte i et eller flere bildelag, vil vi unngå dette ved å gjøre aktuelt lag om til et smartobjekt. Og om ønsket funksjon heller ikke fungerer for disse, så er siste utvei å generere en kopi av laget (lagene) som skal endres. I hovedsak vil justeringslag, alternativt “Smart Object” fikse det meste.