Farger

Kjennskap til fargerom og fargemodeller er nyttig kunnskap for oss med interesse for foto og billedbehandling. Enkelt forklart er en fargemodell en matematisk modell som beskriver hvordan farger fremstilles, og et fargerom er beskrivelsen av hvordan fargenyansene vises innenfor den respektive fargemodellen.

Eksempelvis er CMYK den mest utbredte modellen for fremstilling av farger på fysiske medier i en trykkeprosess, og RGB den vanligste modellen som benyttes for skjerm.  Innenfor RGB finnes det ulike fargerom, som sRGB, Adobe RGB,  ProPhoto RGB, med flere. Fargerommene beskriver hvor stort omfang av fargenyanser det er mulig å gjengi. Man kan konvertere «tapsfritt» fra et faregrom med større omfang til et mindre, men ikke andre veien.

Fargerommet som benyttes på web, sRGB, dekker et fargespekter som er større enn de fleste printere er i stand til å gjengi. Mange av dagens skjermer er heller ikke i stand til å vise flere nyanser enn det sRGB tilbyr. For de aller fleste vil det derfor være tilstrekkelig å benytte sRGB under redigering og produksjonen av bilder. Siden det ikke er mulig å utvide fargerommet til et større, foretrekker mange likevel å redigere bildene i Adobe RGB eller ProPhoto RGB. Det er viktig å være bevisst på hvordan skjermen man benytter gjengir disse utvidede fargerommene dersom man velger å benytte noe annet enn sRGB.

Info

En fargemodell beskriver hvordan farger fremstilles, og et fargerom beskriver hvordan fargene fremstår innenfor den respektive fargemodellen.

Vi står også ovenfor en «revolusjon» på skjermsiden akkurat nå. Mange av 4k-skjermene som utvikles gjengir et fargerom tett opp mot Adobe RGB. Dette gjør det mulig for stadig flere å redigere med flere fargenyanser enn  tidligere.

Fargemodeller for skjermer benytter såkalt additiv fargeblanding, mens trykkerier og printere benytter seg av subtraktiv fargeblanding. De mest utbredte modellene kalles RGB og CMYK, som begge baseres på 3 grunnfarger som blandes sammen til ønskede farger.

RGB illumination

Additiv betyr at grunnfargen i seg selv avgir lys, og når alle lyser med maks intensitet blir (det adderte) lyset hvitt. Når ingen av fargene lyser, får vi sort. Ved å blande grunnfargene med ulik intensitet, oppstår ønsket farge. Figuren viser prinsippet ved å sende lyset med grunnfargene mot en vegg. En piksel på en skjerm fungerer på tilsvarende måte.

CMYK subtractive color mixing

Subtraktivt virker motsatt. Det betyr at fravær av farger blir hvitt (eller papirfargen) mens full metning av alle fargene gir sort. Siden de fleste printerne også skriver ut tekst, og fordi de færreste maskiner er i stand til å lage en perfekt sort blanding, vil de fleste printerne ha en egen sortfarge i tillegg. (Derav «K» i fargemodellen: «CMYK»)

Forbokstaven til fargene (på engelsk) i de ulike systemene danner navnet på systemet. RGB står for Rød-Grønn-Blå, som tilfeldigvis har de samme forbokstavene på engelsk, og for print/trykk heter det tilsvarende CMYK. Cyan-Magneta-Yellow. K står for «blacK». Fargemodellene er komplementære i forhold til hverandre.

Fargerommet for CMYK er som oftest mindre enn tilsvarende sRGB (for skjermer) for de aller fleste skrivere. Spesielt er det komplisert å fremstille grønne og oransje nyanser. Papirtypen, eller mediet, bildet skal gjengis på har også begrensninger. Det betyr at om man opererer med sRGB på skjerm, vil man i de fleste tilfellene oppnå god nok fargestyring for å kunne gjengi det man ønsker på papir.

Figuren nedenfor viser hvordan konverteringen av fargerommet fra RGB til CMYK i prinsippet arter seg. Figuren gir et godt bilde på hvordan fargesprakende og skarpe bilder fra skjermen kan bli mørke og diffuse på papir.

Sammenlikning av RGB på skjerm og CMYK på prindt. Opphavsrett: Annette Shacklett. 2003. Photoshop

RGB_and_CMYK_comparison by Annette Shacklett. 2003.

Kort forklart

  • Fargerom beskriver hvordan fargene gjengis i det mediet resultatet presenteres.
  • Fargerom og kalibrering for ulike medier er et stort fagområde. Ofte vil kunnskap om konvertering mellom ulike fargerom og forståelse av definisjoner av hvordan farger oppfører seg i de ulike definerte standardene være nødvendig for å sikre optimalt resultat.
  • sRGB: Et fargerom som vises optimalt på de fleste skjermer, og som er standard for bilder som vises på nett.
  • AdobeRGB: Et fargerom som inneholder flere nyanser av farger enn sRGB. Benyttes ofte for å bearbeide bilder som skal ha høykvalitetsgjengivelse på fotopapir (Noen proff-skjermer kan gjengi AdobRGB, og nyere 4k-skjermer gjengir nesten hele spekteret til AdobeRGB).
  • ProPhoto RGB, utviklet av Kodak, er et fargerom som er videre enn AdobeRGB. Det finnes svært få skjermer som er i stand til å gjengi dette fargerommet.
  • CMYK: Fargemodellen det konverteres til når et digitalt RGB-bilde blir «RIP-et» i forbindelse med trykk/print.
  • Fargerommene kan gjengis i ulik dynamikk (nivåer mellom fargeendringene) basert på bitdybden i filen (normalt 8 eller 16 bits).

Linker til mer informasjon om farger