Blendingsmodus for lag

En oversikt over blendingsmodusene for lag, samt en oversikt over de som vil benyttes i grunnkurset.

I tillegg er “blend if” en nyttig funksjon. Denne funksjonen finnes i panelet til “Layer Style” som fremkommer ved å dobbeltklikke på et lag. (Ikke dobbeltklikk på navnet eller ikonet, men til høyre for navnet i lagpaletten). “Layer Style” finnes også i menyen under “Layer” – “Layer Style” – “Blending Options”.

Link til en mer detaljert oversikt (på engelsk):

https://photoblogstop.com/photoshop/photoshop-blend-modes-explained